20-Aug-2013

Treaty Mandate Hui - 27th August

The Trustees of the Ngāti Mutunga o Wharekauri Iwi Trust wish to meet with all our Ngāti Mutunga whānau to finalise arrangements to progress our Treaty Settlement.

Whakamaharatanga Marae - 5pm Tuesday 27 August

Treaty Mandate Hui - 27Aug13 Treaty Mandate Hui - 27Aug13 (131 KB)